Photo natječaj “Oleaspection 3”

Pravila photo natječaja “Oleaspection 3”
1. ORGANIZATORI

Sa svrhom promocije ljepote Vrtova lunjskih maslina, udruga uzgajivača maslina Maslinarska zadruga Lun, Tovarnele 96/D 53294 Lun, OIB: 55729114990 koju predstavlja voditelj Đulio Baričević, Foto KLUB Pag, A.B. Šimića 26 23250 Pag, OIB: 38595334062, kojeg predstavlja predsjednik Elvis Šmit i Udruga Lunjskih Maslinara, Tovarnele 38, 52394 Lun, OIB: 21546190870 koju predstavlja predsjednik Vilibald Baričević (u daljnjem tekstu: Organizator) u ovom dokumentu objavljuju pravila Photo natječaja “Oleaspection 3” (u daljnjem tekstu: Pravila) koji će se obavljati preko web-stranice www.olive-gardens.eu (u daljnjem tekstu: Photo natječaj). Photo natječaj će se obavljati u skladu s objavljenim Pravilima u ovom dokumentu i u skladu s primjenjivim pravnim odredbama koje reguliraju javno obećanje nagrada. Sudionici bezuvjetno prihvaćaju navedena Pravila samom činjenicom njihovog sudjelovanja u Photo natječaju.

2. TRAJANJE, SVRHA I NAČIN PROVEDBE PHOTO NATJEČAJA

Photo natječaj će se odvijati od 5. svibnja 2024. do 7. studenog 2024. u 23:59h po hrvatskom lokalnom vremenu. Organizatori zadržavaju pravo izmjene trajanja Photo natječaja. Provedbom Photo natječaja mi težimo potaknuti posjetitelje u izražavanju njihovog doživljaja Vrtova lunjskih maslina kroz njihove osobne fotografije. Photo natječaj će se obavljati kroz web-stranicu www.olive-gardens.eu i svaka komunikacija s sudionicima će biti pružene preko Facebook stranice “Vrtovi Lunjskih maslina” i “Foto KLUB Pag”.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Svaki domaći i strani državljani (u daljnjem tekstu: Sudionik ili sudionici) imaju pravo sudjelovanja u  Photo natječaju.

4. PRIJAVA I SUDJELOVANJE

Tijekom trajanja Photo natječaja navedenih u članku 2 ovih Pravila, Sudionici se pozivaju fotografirati svoj doživljaj Vrtova lunjskih maslina. Obrazac za prijavu će biti dostupan na web-stranici  www.olive-gardens.eu. Obrazac za prijavu će sadržavati:

Ime i prezime Sudionika, ime fotografije (opcija) i kontakt informacije

Sudionici koji ne podijele spomenute informacije će biti isključeni iz sudjelovanja u Photo natječaju. Svaka komunikacija o Photo natječaju će biti pružene preko Facebook stranice “Vrtovi Lunjskih maslina” i “Foto KLUB Pag”.

5. POBJEDNICI

Žiri odabran od strane Organizatora će izabrati 13 fotografija koje će biti korištene u izradi kalendara Vrtova lunjskih maslina za 2023. godinu. Dodatne fotografije mogu biti izabrane za korištenje organiziranih izložbi u svrhu promocije Vrtova lunjskih maslina.

6. NAGRADE

Autori odabranih fotografija će primiti tiskanu kopiju svojih fotografija. Autori fotografija odabranih za kalendar za 2023. godinu će primiti tiskanu kopiju kalendara i tiskanu kopiju svojih fotografija. Pobjednike ćemo obavijestiti o rezultatima natječaja e-mailom. Ako Pobjednik ne odgovori u roku od 10 dana od dana slanja obavijesti e-mailom, on ili ona će izgubiti pravo na nagradu. Nagrade će se slati na kućnu adresu Pobjednika, a adrese ćemo zatražiti naknadno, kada ih obavijestimo o osvajanju nagrade, unutar 30 dana od završetka trajanja Photo natječaja. Sa primitkom nagrade i potpisom primitka dostave i potvrdom o primitku nagrade ili istekom roka za odgovor i dostavu informacija potrebnih za dostavljanje nagrade ili neuspjehom preuzimanja nagrade iz bilo kojeg razloga, svaka daljnja obveza Organizatora prema Pobjedniku prestaje. Sudionici Photo natječaja ne mogu tražiti dodatne nagrade ili drugačije nagrade od onih koje su naznačene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

7. PRAVILA NATJEČAJA I REGULACIJE

Svaki Sudionik ima pravo sudjelovati u Photo natječaju sa samo jednom fotografijom. Ako Organizator posumnja kako fotografija nije originalni rad Sudionika, Organizator zadržava pravo izbacivanja fotografije i isključivanja Sudionika iz Photo natječaja u svrhu poštivanja prava drugih sudionika. Ako Organizator u bilo kojem trenutku posumnja da Sudionik zloupotrebljava način provođenja Photo natječaja, Organizator zadržava pravo izbacivanja fotografije i isključivanja Sudionika iz Photo natječaja. Zloupotreba načina provođenja Photo natječaja može uključivati, ali nije ograničena na :

-Slanjem fotografije koja nije originalni rad Sudionika ili fotografije koju Sudionik nema pravo koristiti. U takvim slučajevima, Organizator može kontaktirati Sudionika direktno i Sudionik mora pružiti odgovor s dokazima autorskog prava u roku 72 sata. Ako sudionik ne odgovori, fotografija će biti izbačena iz Photo natječaja.

-Slanjem fotografije s neprimjerenim, uvredljivim ili prostim sadržajem, spominjanjem poznatih osoba, prikazom religioznih motiva, motiva mržnje ili uvredljivim motivima.

-Spominjanje osoba koje nisu na fotografijama.

Organizator zadržava pravo donošenja završne odluke izbacivanja fotografija i isključivanja Sudionika iz Photo natječaja u slučaju kršenja Pravila ili bilo kojeg drugog neetičkog slučaja koji nije naveden u Pravilima. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni ili nadopuni ova Pravila u svrhu ispravljanja mogućih neiskrenih poslova koji utječu na smisao Photo natječaja i sudjelovanje njegovih Sudionika.

8. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sudionik Photo natječaja potvrđuje i garantira kako je fotografija koju on ili ona prijavljuje na natječaj je njegovo ili njezino vlastito, originalno, intelektualno djelo. Svaki Sudionik koji prijavi fotografiju Organizatoru potvrđuje i garantira da je on ili ona nositelj intelektualnih i ostalih povezanih prava i nositelj intelektualnog vlasništva prijavljene fotografije i da ne postoji treća osoba koja ima nekakvih prava na prijavljenoj fotografiji. Također, Sudionik potvrđuje i garantira da ne postoji treća osoba koja će postavljati zahtjeve prema Organizatoru koje se tiču fotografije koju je prijavio Sudionik. Ako treća strana postavi zahtjeve i tvrdnje prema Organizatoru koje se tiču fotografije koju je prijavio Sudionik, Sudionik se slaže i prihvaća posljedice takvih zahtjeva od strane treće osobe. Ako treća strana ustraje u svojem zahtjevu te takav zahtjev prouzroči štetu Organizatoru, Sudionik se slaže nadoknaditi svaku štetu koja je uzrokovana Organizatoru zbog spomenutog zahtjeva.

9. PRAVA OSOBA NA FOTOGRAFIJAMA

Sudionik u Photo natječaju garantira kako je on ili ona uzela u obzir prava osoba koja se pojavljuju na fotografijama i garantira kako se osobe na fotografijama slažu sa objavama i korištenjem fotografija.

10. JAVNA OBJAVA

Sudjelovanjem u Photo natječaju, Sudionici prihvačaju ova Pravila i slažu se s objavom njihovih imena i fotografija kada fotogradije budu objavljene na Facebook stranici “Vrtovi lunjskih maslina” and “Foto KLUB Pag” i/ili drugim društvenim mrežama i kada imena nagrađenih budu objavljena kako je opisano u članku 6. ovog dokumenta. Sudjelovanjem u Photo natječaju, Sudionici također daju ovlasti Organizatoru za korištenje njihovih osobnih podataka i fotografija koje su podijelili bez dodatne naknade u tiskanim, foto i video materijalima.

11. MALOLJETNI SUDIONICI U PHOTO NATJEČAJU

Maloljetnicima je dozvoljeno sudjelovanje u Photo natječaju u skladu s važećim pravnim propisima Republike Hrvatske. Prava i obveze Sudionika koji nije punoljetan, uključujući sve aktivnosti vezane uz preuzimanje nagrade, moraju biti izvrđene od strane pravnog predstavnika maloljetne osobe.

12. DODATNI TROŠKOVI

Pobjednici natječaja neće biti terećeni za plaćanje poreza, pristojbi ili naknada koje su direktno povezane s osvojenim nagradama u Photo natječaju.

13. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika i/ili pobjednika Photo natječaja, Sudionik i/ili pobjednik Photo natječaja bi trebao pokušati riješiti spor koji proizlazi iz Photo natječaja na prijateljski način, te ako prijateljski način ne uspije riješiti spor, prijaviti spor nadležnom sudu u Rijeci.

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Photo natječaju, Sudionici pristaju na obradu njihovih osobnih podataka koje su upisali u prijavi na Photo natječaj od strane Organizatora, konkretno njihovog imena i prezimena. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će obraditi ranije navedene osobne podatke samo i isključivo za potrebe ovog Photo natječaja. Organizator se obvezuje ne dijeliti navedene osobne podatke Sudionika s trećim stranama, osim ako to nije neophodno za provedbu Photo natječaja ili je Organizator obvezan predati takvu vrstu podataka sukladno važećim zakonskim propisima. Tijekom trajanja Photo natječaja, Sudionik je ovlašten povući svoju prijavu i daljnje sudjelovanje u Photo natječaju, te u slučaju povlaćenja prijave, njegovi ili njezini osobni podatci će se brisati s Facebook stranica i baze podataka sudionika. Sudionici daju dopuštenje Organizatoru za objavljivanje njihovih osobnih podataka, ako je to obvezno sukladno važećim zakonskim propisima vezanim za autorsko pravo i povezana prava ili druge zakonske propise koji zahtjevaju objavu takve vrste podataka.

15. OTKAZIVANJE PHOTO NATJEČAJA I ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Photo natječaj može biti otkazan samo u slučaju pojave okolnosti za koje nije odgovoran sam Organizator, pri tome se misli na eksterne, izvanredne i nepredvidive okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti, ukinuti ili izbječi. U tom slučaju Sudionici će biti obaviješteni preko web-stranice Organizatora www.olive-gardens.eu i preko Facebook stranica “Vrtovi lunjskih maslina” i “Foto KLUB Pag” s informacijama o otkazivanju Photo natječaja. Organizator nije odgovoran za bilo kakve poteškoće u provođenju, kvarove ili štete koje su uzrokovali tehnički ili drugi problemi koji bi se mogli pojaviti u korištenju Facebook platforme ili električnih komunikacijskih mreža koje se koriste za pristup toj platformi i/ili web-stranici Organizatora. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo kršenje autorskih prava ili povezanih prava u objavljenom sadržaju, ali garantira, ako bude neophodno utvrditi takva kršenja, kako će pružiti službenim institucijama sve informacije u svom posjedu koje se odnose na sudjelovanje u ovom Photo natječaju, ako institucije smatraju tražene informacije važnim u određivanju kršenja navedenih prava.

Podijelite Vaš osobni doživljaj Vrtova lunjskih maslina s nama!!!